รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA8.1/9ประวัติของเชอรฺแมนในหนังสือคำไว้อาลัยภิกขุอีมานูเอล เชอรฺแมน (WORDS OF REGRETS FOR BHIKKHU ENANUEL) พ.ศ. 2508ชิ้น (ITEM) เชอรฺแมน (EMANUEL SHERMANN) [พ.ศ.2508]
- ประวัติของเซอรฺแมนในหนังสือคำไว้อาลัยภิกขุอีมานูแอล เชอรฺแ...
   BIA8.1/9เอกสารรับรองการฉีดวัคซีน พ.ศ. 2508ชิ้น (ITEM) เชอรฺแมน (EMANUEL SHERMANN) [พ.ศ.2508]
- เอกสารรับรองการฉีดวัคซีน 1 ฉบับ...
   BIA8.1/9ภาพโครงกระดูกเชอรฺแมน พ.ศ. 2508ชิ้น (ITEM) เชอรฺแมน (EMANUEL SHERMANN) [พ.ศ.2508]
- ภาพโครงกระดูกเชอรฺแมน ขนาด 3"x5" ขาว - ดำ จำนวน 2 ภาพ...
   BIA8.1/9เชอรฺแมน (EMANUEL SHERMANN) พ.ศ. 2508ชิ้น (ITEM) ...
   BIA8.1/9ใบแทน ภาพปริศนาธรรมแกะสลักบนแผ่นไม้ พ.ศ. 2508ชิ้น (ITEM) เชอรฺแมน (EMANUEL SHERMANN) [พ.ศ.2508]
- ใบแทน ภาพปริศนาธรรมแกะสลักบนแผ่นไม้...