รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA8.1/8"สมุดแผนภาพผนัง" พ.ศ. 2506 ถึง พ.ศ. 2508ชิ้น (ITEM) การทำภาพปั้นพุทธประวัติ [พ.ศ.2506 - 2508]
- "สมุดแผนภาพผนัง" จำนวน 1 เล่ม (27 หน้า) หน้า [1]-[27]...
   BIA8.1/8การทำภาพปั้นพุทธประวัติ พ.ศ. 2506 ถึง พ.ศ. 2508ชิ้น (ITEM) การทำภาพปั้นพุทธประวัติ [พ.ศ.2506-2508]...
   BIA8.1/8การทำภาพปั้นพุทธประวัติ พ.ศ. 2505 ถึง พ.ศ. 2508ชิ้น (ITEM) การทำภาพปั้นพุทธประวัติ [พ.ศ.2506-2508]
- รูปวัตถุที่ระลึกแด่สหายธรรมทาน ขนาด 5"x7" ขาว-ดำ ...
   BIA8.1/8การทำภาพปั้นพุทธประวัติ พ.ศ. 2505 ถึง พ.ศ. 2508ชิ้น (ITEM) การทำภาพปั้นพุทธประวัติ [พ.ศ.2506 - 2508]
หมายเหตุ ใบแทน แบบปูนปั้นบนกระดาษลอกลาย
จำนวน 175 ภาพ...