รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA8.1/7แค็ตตาล๊อกวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์โรงหนังสวนโมกข์ พ.ศ. 2506 ถึง พ.ศ. 2509ชิ้น (ITEM) แค็ตตาล๊อกวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์โรงหนังสวนโมกข์ [พ.ศ.2506-2509]...