รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA8.1/6ข่าวหนังสือพิมพ์ บทความ เรื่องโรงหนังสวนโมกข์ พ.ศ. 2505 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) ข่าวหนังสือพิมพ์ บทความ เรื่องโรงหนังสวนโมกข์
[พ.ศ.2505 - 2536] หน้า [1]-[35]...