รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA8.1/11หนังสือ เรื่อง นกแสนรู้ (อนุสรณ์งานฌาปนกิจศพคุณแม่เปรี้ยง บิณษรี ณ เมรุวัดเทพศิรินทราวาส 10 ธ.ค.2503) พ.ศ. 2509 ถึง พ.ศ. 2513ชิ้น (ITEM) ...
   BIA8.1/11หนังสือธรรมะจีน "วรรณนา ชีวิต ปล่อย" รวบรวมโดยอาจารย์เหลียน ฉือ (สระบัว) พ.ศ. 2509 ถึง พ.ศ. 2513ชิ้น (ITEM) คำอธิบายภาพธรรมะ "ชุดจีน" [พ.ศ.2509-2513]
- หนังสือธรรมะจีน "วรรณนา ชีวิต ปล่อย" รวบรวมโดยอาจารย์เห...
   BIA8.1/11สมุดจดปกอ่อนบันทึกธรรมะ "ชุดจีน" พ.ศ. 2509 ถึง พ.ศ. 2513ชิ้น (ITEM) ...
   BIA8.1/11หนังสือ เรื่อง นกแสนรู้ (อนุสรณ์งานฌาปนกิจศพคุณแม่เปรี้ยง บิณษรี ณ เมรุวัดเทพศิรินทราวาส 10 ธ.ค.2503) พ.ศ. 2509 ถึง พ.ศ. 2513ชิ้น (ITEM) คำอธิบายภาพธรรมะ [พ.ศ.2509-2513]
- หนังสือ เรื่อง นกแสนรู้ (อนุสรณ์งานฌาปนกิจศพคุณแม่เปรี้ยง บิณษรี...
   BIA8.1/11 สมุดจดปกอ่อนบันทึกธรรมะ "ชุดจีน" พ.ศ. 2509 ถึง พ.ศ. 2513ชิ้น (ITEM) คำอธิบายภาพธรรมะ "ชุดจีน" [พ.ศ.2509 - 2513]
- สมุดจดปกอ่อนบันทึกธรรมะ "ชุดจีน" จำนวน 3 เล่ม ...