รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA8/7ห้องสมุดโมกขบรรณาลัย พ.ศ. 2526ชิ้น (ITEM) ห้องสมุดโมกขบรรณาลัย [พ.ศ.2526] ประกอบด้วย
- เรื่องการแบ่งเลขหมู่หนังสือของห้องสมุดสวนโมกข์ และบัต...