รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA8/3หนังสือพิมพ์ "เด็กสวนโมกข์" ฉบับปฐมฤกษ์ ถึง ฉบับที่ 12 23 ต.ค. 2498 ถึง 24 มี.ค. 2500ชิ้น (ITEM) หนังสือพิมพ์ "เด็กสวนโมกข์" ฉบับปฐมฤกษ์ ถึง ฉบับที่ 12 [23 ต.ค.2498 - 24 มี.ค.2500] เป็นต้นฉบับลายม...