รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA7.2/19VALERIE BERNARD. พ.ศ. 2510 ถึง พ.ศ. 2534ชิ้น (ITEM) VALERIE BERNARD. หน้า [1]-[4]...
   BIA7.2/19VAUGHON SMITH. พ.ศ. 2510 ถึง พ.ศ. 2534ชิ้น (ITEM) VAUGHON SMITH. หน้า [5]-[8]...
   BIA7.2/19VENEREBLE MAHA GHOSANANDA. พ.ศ. 2510 ถึง พ.ศ. 2534ชิ้น (ITEM) VENEREBLE MAHA GHOSANANDA. หน้า [9]-[13]...
   BIA7.2/19VENETRA WALKER. พ.ศ. 2510 ถึง พ.ศ. 2534ชิ้น (ITEM) VENETRA WALKER. หน้า [14]-[17]...
   BIA7.2/19VINCENZO PAGLIA พ.ศ. 2510 ถึง พ.ศ. 2534ชิ้น (ITEM) VINCENZO PAGLIA หน้า [18]-[24]...
   BIA7.2/19VIVEKANANDA, BHIKKHU พ.ศ. 2510 ถึง พ.ศ. 2534ชิ้น (ITEM) VIVEKANANDA, BHIKKHU หน้า [25]-[35]...
   BIA7.2/19W. HEMALOKA. พ.ศ. 2510 ถึง พ.ศ. 2534ชิ้น (ITEM) W. HEMALOKA. หน้า [36]-[38]...
   BIA7.2/19W.G. BACON พ.ศ. 2510 ถึง พ.ศ. 2534ชิ้น (ITEM) W.G. BACON หน้า [39]...
   BIA7.2/19WAYNE TOMLINS พ.ศ. 2510 ถึง พ.ศ. 2534ชิ้น (ITEM) WAYNE TOMLINS หน้า [40]-[42]...
   BIA7.2/19WIFRIDO V.VILLACORTA พ.ศ. 2510 ถึง พ.ศ. 2534ชิ้น (ITEM) WIFRIDO V.VILLACORTA หน้า [43]-[44]...
   BIA7.2/19WILLIAM A. BROWN พ.ศ. 2510 ถึง พ.ศ. 2534ชิ้น (ITEM) WILLIAM A. BROWN หน้า [45]-[46]...
   BIA7.2/19WILLIAM FREEMAN. พ.ศ. 2510 ถึง พ.ศ. 2534ชิ้น (ITEM) WILLIAM FREEMAN. หน้า [47]...
   BIA7.2/19WOLFGANG DETTMANN. พ.ศ. 2510 ถึง พ.ศ. 2534ชิ้น (ITEM) WOLFGANG DETTMANN. หน้า [48]...
   BIA7.2/19WONG MAN CHIU. พ.ศ. 2510 ถึง พ.ศ. 2534ชิ้น (ITEM) WONG MAN CHIU. หน้า [49]-[50]...
   BIA7.2/19WORLD CONFERENCE ON RELIGION AND PEACE. (WCRP). พ.ศ. 2510 ถึง พ.ศ. 2534ชิ้น (ITEM) WORLD CONFERENCE ON RELIGION AND PEACE. (WCRP). หน้า [51]-[53]...
   BIA7.2/19THE WORLD RELIGION CONGRESS ON THE FOUNDTION OF PEACE พ.ศ. 2510 ถึง พ.ศ. 2534ชิ้น (ITEM) THE WORLD RELIGION CONGRESS ON THE FOUNDTION OF PEACE หน้า [54]-[58]...
   BIA7.2/19YAYA STATES พ.ศ. 2510 ถึง พ.ศ. 2534ชิ้น (ITEM) YAYA STATES หน้า [59]-[61]...
   BIA7.2/19YVONNE GINSBERG. พ.ศ. 2510 ถึง พ.ศ. 2534ชิ้น (ITEM) YVONNE GINSBERG. หน้า [62]...