รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA7.2/14OCTOPUS PUBLISHING AND DISTRIBUTION COMPANY พ.ศ. 2498 ถึง พ.ศ. 2534ชิ้น (ITEM) OCTOPUS PUBLISHING AND DISTRIBUTION COMPANY หน้า [1]-[3] ...
   BIA7.2/14OEY SOIE HAY พ.ศ. 2498 ถึง พ.ศ. 2534ชิ้น (ITEM) OEY SOIE HAY หน้า [4]-[6]...
   BIA7.2/14PASADIKA, BHIKKHU พ.ศ. 2498 ถึง พ.ศ. 2534ชิ้น (ITEM) PASADIKA, BHIKKHU หน้า [7]-[9]...
   BIA7.2/14PASADIKA, BHIKKHU พ.ศ. 2498 ถึง พ.ศ. 2534ชิ้น (ITEM) PASADIKA, BHIKKHU หน้า [10]-[13]...
   BIA7.2/14PAT HUNT พ.ศ. 2498 ถึง พ.ศ. 2534ชิ้น (ITEM) PAT HUNT หน้า [14]...
   BIA7.2/14PATRICIA S. SCHNEIDER พ.ศ. 2498 ถึง พ.ศ. 2534ชิ้น (ITEM) PATRICIA S. SCHNEIDER หน้า [15]-[19]...
   BIA7.2/14PAUL BURNORE พ.ศ. 2498 ถึง พ.ศ. 2534ชิ้น (ITEM) PAUL BURNORE หน้า [20]...
   BIA7.2/14PAUL DANIEL พ.ศ. 2498 ถึง พ.ศ. 2534ชิ้น (ITEM) PAUL DANIEL หน้า [21]...
   BIA7.2/14PAUL EHRLICH พ.ศ. 2498 ถึง พ.ศ. 2534ชิ้น (ITEM) PAUL EHRLICH หน้า [22]...
   BIA7.2/14PAUL JAY พ.ศ. 2498 ถึง พ.ศ. 2534ชิ้น (ITEM) PAUL JAY หน้า [23]...
   BIA7.2/14PAUL MCGINNS พ.ศ. 2498 ถึง พ.ศ. 2534ชิ้น (ITEM) PAUL MCGINNS หน้า [24]-[26]...
   BIA7.2/14PAUL P. BLACKBURN พ.ศ. 2498 ถึง พ.ศ. 2534ชิ้น (ITEM) PAUL P. BLACKBURN หน้า [27]-[28]...
   BIA7.2/14PEARLY LIM พ.ศ. 2498 ถึง พ.ศ. 2534ชิ้น (ITEM) PEARLY LIM หน้า [29]-[34]...
   BIA7.2/14PEGI WALLACE พ.ศ. 2498 ถึง พ.ศ. 2534ชิ้น (ITEM) PEGI WALLACE หน้า [35]-[37]...
   BIA7.2/14PETER A. JACKSON พ.ศ. 2498 ถึง พ.ศ. 2534ชิ้น (ITEM) PETER A. JACKSON หน้า [38]...
   BIA7.2/14PETER DELLA SANTINA พ.ศ. 2498 ถึง พ.ศ. 2534ชิ้น (ITEM) PETER DELLA SANTINA หน้า [39]...
   BIA7.2/14PETER RIC-HANSEN พ.ศ. 2498 ถึง พ.ศ. 2534ชิ้น (ITEM) PETER RIC-HANSEN หน้า [40]-[42]...
   BIA7.2/14PHILIP FAGAN พ.ศ. 2498 ถึง พ.ศ. 2534ชิ้น (ITEM) PHILIP FAGAN หน้า [43]-[44]...
   BIA7.2/14PHILIP M. PHIBBS พ.ศ. 2498 ถึง พ.ศ. 2534ชิ้น (ITEM) PHILIP M. PHIBBS หน้า [45]-[47]...
   BIA7.2/14PHILIPPE DIRLEWANGER พ.ศ. 2498 ถึง พ.ศ. 2534ชิ้น (ITEM) PHILIPPE DIRLEWANGER หน้า [48]-[49]...
   BIA7.2/14PRA MARC BUDDI NANO พ.ศ. 2498 ถึง พ.ศ. 2534ชิ้น (ITEM) PRA MARC BUDDI NANO หน้า [50]-[54]...
   BIA7.2/14PT. R. SHARMA พ.ศ. 2498 ถึง พ.ศ. 2534ชิ้น (ITEM) PT. R. SHARMA หน้า [55]...
   BIA7.2/14PUN CHONGPRASOET พ.ศ. 2498 ถึง พ.ศ. 2534ชิ้น (ITEM) PUN CHONGPRASOET หน้า [56]-[58]...