รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA7.2/12M. SIRANDER พ.ศ. 2500 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) M. SIRANDER หน้า [1]-[2]...
   BIA7.2/12MA MAN FAI พ.ศ. 2500 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) MA MAN FAI หน้า [3]-[4]...
   BIA7.2/12MACDONALD PORCELLI พ.ศ. 2500 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) MACDONALD PORCELLI หน้า [5]-[8]...
   BIA7.2/12MAGGIE GORDON พ.ศ. 2500 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) MAGGIE GORDON หน้า [9]...
   BIA7.2/12MAHA BODHI ASOKA MISSION OF INDIA พ.ศ. 2500 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) MAHA BODHI ASOKA MISSION OF INDIA หน้า [10]-[13]...
   BIA7.2/12MAHA BODHI SOCIETY OF INDIA พ.ศ. 2500 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) MAHA BODHI SOCIETY OF INDIA หน้า [14]-[21]...
   BIA7.2/12MAJA BRUHN - BUDUR พ.ศ. 2500 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) MAJA BRUHN - BUDUR หน้า [22]-[24]...
   BIA7.2/12MARCIA ROSE พ.ศ. 2500 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) MARCIA ROSE หน้า [25]-[27]...
   BIA7.2/12MARCO VIGGI พ.ศ. 2500 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) MARCO VIGGI หน้า [28]-[29]...
   BIA7.2/12MARTIN STRANGE พ.ศ. 2500 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) MARTIN STRANGE หน้า [30] ...
   BIA7.2/12MARY GIBBS พ.ศ. 2500 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) MARY GIBBS หน้า [31]-[40]...
   BIA7.2/12MARY THEODORE HAHNENFELD พ.ศ. 2500 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) MARY THEODORE HAHNENFELD หน้า [41]...
   BIA7.2/12MELANIE AND NORING SOUVATTHANA พ.ศ. 2500 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) MELANIE AND NORING SOUVATTHANA หน้า [42]-[44]...
   BIA7.2/12MERYL FOX พ.ศ. 2500 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) MERYL FOX หน้า [45]...
   BIA7.2/12MICHAEL COWELL พ.ศ. 2500 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) MICHAEL COWELL หน้า [46]...
   BIA7.2/12MICHAEL FONNER พ.ศ. 2500 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) MICHAEL FONNER หน้า [47]-[50]...
   BIA7.2/12MICHAEL J.WILSON พ.ศ. 2500 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) MICHAEL J.WILSON หน้า [51]-[52]...
   BIA7.2/12MICHAEL JAMES พ.ศ. 2500 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) MICHAEL JAMES หน้า [53]...
   BIA7.2/12MICHAEL NELSON พ.ศ. 2500 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) MICHAEL NELSON หน้า [54]-[56]...
   BIA7.2/12MICHAEL R. HAYES พ.ศ. 2500 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) MICHAEL R. HAYES หน้า [57]-[59]...
   BIA7.2/12MICHAEL TILLES พ.ศ. 2500 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) MICHAEL TILLES หน้า [60]...
   BIA7.2/12MICHAEL VON BRUCK พ.ศ. 2500 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) MICHAEL VON BRUCK หน้า [61]-[67]...
   BIA7.2/12MICHAEL PIERRO พ.ศ. 2500 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) MICHAEL PIERRO หน้า [68]-[70]...
   BIA7.2/12MISAKO KIMURA พ.ศ. 2500 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) MISAKO KIMURA หน้า [71]-[79]...
   BIA7.2/12THE MORMON'S CENTER พ.ศ. 2500 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) THE MORMON'S CENTER หน้า [80]...
   BIA7.2/12MOURIER C พ.ศ. 2500 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) MOURIER C หน้า [81]-[82]...