รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA7.2/10K.SRI DHAMMANANDA THERA พ.ศ. 2484 ถึง พ.ศ. 2535ชิ้น (ITEM) K.SRI DHAMMANANDA THERA หน้า [1]-[2]...
   BIA7.2/10KALIDAS NAG พ.ศ. 2484 ถึง พ.ศ. 2535ชิ้น (ITEM) KALIDAS NAG หน้า [3]...
   BIA7.2/10KARL-AUGUST SCHOMMANN พ.ศ. 2484 ถึง พ.ศ. 2535ชิ้น (ITEM) KARL-AUGUST SCHOMMANN หน้า [4]-[5]...
   BIA7.2/10KASSAPA (REV.C.Y.L.KASSAPA) พ.ศ. 2484 ถึง พ.ศ. 2535ชิ้น (ITEM) KASSAPA (REV.C.Y.L.KASSAPA) หน้า [6]-[8]...
   BIA7.2/10KAY O'CONNOR พ.ศ. 2484 ถึง พ.ศ. 2535ชิ้น (ITEM) KAY O'CONNOR หน้า [9]-[10]...
   BIA7.2/10KAZAL SRAMANARA พ.ศ. 2484 ถึง พ.ศ. 2535ชิ้น (ITEM) KAZAL SRAMANARA หน้า [11]...
   BIA7.2/10KEISUKE KORETSUNE พ.ศ. 2484 ถึง พ.ศ. 2535ชิ้น (ITEM) KEISUKE KORETSUNE หน้า [12]...
   BIA7.2/10KEITH AND SUE GAGE พ.ศ. 2484 ถึง พ.ศ. 2535ชิ้น (ITEM) KEITH AND SUE GAGE หน้า [13]-[17]...
   BIA7.2/10KENNETH LOCKHART พ.ศ. 2484 ถึง พ.ศ. 2535ชิ้น (ITEM) KENNETH LOCKHART หน้า [18]-[19]...
   BIA7.2/10KENNETH TEH พ.ศ. 2484 ถึง พ.ศ. 2535ชิ้น (ITEM) KENNETH TEH หน้า [20]...
   BIA7.2/10KESARA PANDITTESEKERA พ.ศ. 2484 ถึง พ.ศ. 2535ชิ้น (ITEM) KESARA PANDITTESEKERA หน้า [21]...
   BIA7.2/10KHANTUL JAMYANG DHONDUP พ.ศ. 2484 ถึง พ.ศ. 2535ชิ้น (ITEM) KHANTUL JAMYANG DHONDUP หน้า [22]...
   BIA7.2/10KHANTIPALO,PHRA พ.ศ. 2484 ถึง พ.ศ. 2535ชิ้น (ITEM) KHANTIPALO,PHRA หน้า [23]-[24]...
   BIA7.2/10KIAN GEE พ.ศ. 2484 ถึง พ.ศ. 2535ชิ้น (ITEM) KIAN GEE หน้า [25]-[26]...
   BIA7.2/10KITTI SUBHO,BHIKKHU พ.ศ. 2484 ถึง พ.ศ. 2535ชิ้น (ITEM) KITTI SUBHO,BHIKKHU หน้า [27]-[28]...
   BIA7.2/10KLANS LEUPOLZ พ.ศ. 2484 ถึง พ.ศ. 2535ชิ้น (ITEM) KLANS LEUPOLZ หน้า [29]...
   BIA7.2/10KODAK LIMITED พ.ศ. 2484 ถึง พ.ศ. 2535ชิ้น (ITEM) KODAK LIMITED หน้า [30]-[33]...
   BIA7.2/10KOO KOK OUG พ.ศ. 2484 ถึง พ.ศ. 2535ชิ้น (ITEM) KOO KOK OUG หน้า [34]-[35]...
   BIA7.2/10KORNEL J.MERENYI พ.ศ. 2484 ถึง พ.ศ. 2535ชิ้น (ITEM) KORNEL J.MERENYI หน้า [36]-[38]...
   BIA7.2/10KOSUKE KOYAMA พ.ศ. 2484 ถึง พ.ศ. 2535ชิ้น (ITEM) KOSUKE KOYAMA หน้า [39]-[44]...
   BIA7.2/10KUN KI KANG พ.ศ. 2484 ถึง พ.ศ. 2535ชิ้น (ITEM) KUN KI KANG หน้า [45]-[47]...
   BIA7.2/10KURT F.LEIDECKER พ.ศ. 2484 ถึง พ.ศ. 2535ชิ้น (ITEM) KURT F.LEIDECKER หน้า [48]-[56]...