รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA7.2/7G.G. BANERJEE พ.ศ. 2493 ถึง พ.ศ. 2534ชิ้น (ITEM) G.G. BANERJEE หน้า [1]-[2]...
   BIA7.2/7GABOR TEREBESS พ.ศ. 2493 ถึง พ.ศ. 2534ชิ้น (ITEM) GABOR TEREBESS หน้า [3]...
   BIA7.2/7GEORGE COEDES พ.ศ. 2493 ถึง พ.ศ. 2534ชิ้น (ITEM) GEORGE COEDES หน้า [4]-[7]...
   BIA7.2/7GEORGE MINTO พ.ศ. 2493 ถึง พ.ศ. 2534ชิ้น (ITEM) GEORGE MINTO หน้า [8]...
   BIA7.2/7GEORGES VERNE พ.ศ. 2493 ถึง พ.ศ. 2534ชิ้น (ITEM) GEORGES VERNE หน้า [9]-[12]...
   BIA7.2/7GERMAINE KRULL พ.ศ. 2493 ถึง พ.ศ. 2534ชิ้น (ITEM) GERMAINE KRULL หน้า [13]...
   BIA7.2/7GLENN A.LEXCHMAN พ.ศ. 2493 ถึง พ.ศ. 2534ชิ้น (ITEM) GLENN A.LEXCHMAN หน้า [14]-[15]...
   BIA7.2/7GNANAWIMALA MAHA THERA พ.ศ. 2493 ถึง พ.ศ. 2534ชิ้น (ITEM) GNANAWIMALA MAHA THERA หน้า [16]...
   BIA7.2/7GOLD MOUNTAIN MONASTERY SINO-AMERICAN BUDDHIST ASSOCIATION. พ.ศ. 2493 ถึง พ.ศ. 2534ชิ้น (ITEM) GOLD MOUNTAIN MONASTERY SINO-AMERICAN BUDDHIST ASSOCIATION. หน้า [17]-[20]...
   BIA7.2/7GRANT OLSON พ.ศ. 2493 ถึง พ.ศ. 2534ชิ้น (ITEM) GRANT OLSON หน้า [21]-[24]...
   BIA7.2/7GUIDO FRANCO พ.ศ. 2493 ถึง พ.ศ. 2534ชิ้น (ITEM) GUIDO FRANCO หน้า [25]-[26]...