รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA7.2/6F.GROS พ.ศ. 2496 ถึง พ.ศ. 2535ชิ้น (ITEM) F.GROS หน้า [1]...
   BIA7.2/6FILIER KHALD พ.ศ. 2496 ถึง พ.ศ. 2535ชิ้น (ITEM) FILIER KHALD หน้า [2]-[3]...
   BIA7.2/6FIRMA K.L. MUKHOPADHYAY PUBLISHER AND BOOK SELLER พ.ศ. 2496 ถึง พ.ศ. 2535ชิ้น (ITEM) FIRMA K.L. MUKHOPADHYAY PUBLISHER AND BOOK SELLER หน้า [4]...
   BIA7.2/6FRANCES DOBSON พ.ศ. 2496 ถึง พ.ศ. 2535ชิ้น (ITEM) FRANCES DOBSON หน้า [5]-[6]...
   BIA7.2/6FRANCES SWEETBAUM พ.ศ. 2496 ถึง พ.ศ. 2535ชิ้น (ITEM) FRANCES SWEETBAUM หน้า [7]-[9]...
   BIA7.2/6FRANK H. DAWID พ.ศ. 2496 ถึง พ.ศ. 2535ชิ้น (ITEM) FRANK H. DAWID หน้า [10]...
   BIA7.2/6FRANK J. ALLARD พ.ศ. 2496 ถึง พ.ศ. 2535ชิ้น (ITEM) FRANK J. ALLARD หน้า [11]...
   BIA7.2/6FRANZISKA UHLMANN พ.ศ. 2496 ถึง พ.ศ. 2535ชิ้น (ITEM) FRANZISKA UHLMANN หน้า [12]-[13]...
   BIA7.2/6FRIODHELM HOFFMANN พ.ศ. 2496 ถึง พ.ศ. 2535ชิ้น (ITEM) FRIODHELM HOFFMANN หน้า [14]-[16]...