รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA7.2/1A.TULKU. พ.ศ. 2479 ถึง พ.ศ. 2535ชิ้น (ITEM) A.TULKU. หน้า [1]-[3]...
   BIA7.2/1AIEM SANGKHAVASI. พ.ศ. 2479 ถึง พ.ศ. 2535ชิ้น (ITEM) AIEM SANGKHAVASI. หน้า [4]-[5]...
   BIA7.2/1AJIT KUMAR. พ.ศ. 2479 ถึง พ.ศ. 2535ชิ้น (ITEM) AJIT KUMAR. หน้า [6] ...
   BIA7.2/1AKE FINNPERS. พ.ศ. 2479 ถึง พ.ศ. 2535ชิ้น (ITEM) AKE FINNPERS. หน้า [7]-[8]...
   BIA7.2/1ALAIN DIDIER. พ.ศ. 2479 ถึง พ.ศ. 2535ชิ้น (ITEM) ALAIN DIDIER. หน้า [9]-[10]...
   BIA7.2/1ALEXANDER B. GRISWORLD. พ.ศ. 2479 ถึง พ.ศ. 2535ชิ้น (ITEM) ALEXANDER B. GRISWORLD. หน้า [11]-[19]...
   BIA7.2/1ALLISON DANCEY. พ.ศ. 2479 ถึง พ.ศ. 2535ชิ้น (ITEM) ALLISON DANCEY. หน้า [20]-[22] ...
   BIA7.2/1AMRITANNADA BIKKHU. พ.ศ. 2479 ถึง พ.ศ. 2535ชิ้น (ITEM) AMRITANNADA BIKKHU. หน้า [23]-[25]...
   BIA7.2/1ANAGARIKA MUNINDRA. พ.ศ. 2479 ถึง พ.ศ. 2535ชิ้น (ITEM) ANAGARIKA MUNINDRA. หน้า [26]-[38]...
   BIA7.2/1ANANDA KAUSALYEYAA. พ.ศ. 2479 ถึง พ.ศ. 2535ชิ้น (ITEM) ANANDA KAUSALYEYAA. หน้า [39]-[47]...
   BIA7.2/1ANANTO BIKKHU. พ.ศ. 2479 ถึง พ.ศ. 2535ชิ้น (ITEM) ANANTO BIKKHU. หน้า [48]-[50]...
   BIA7.2/1ANDRE' H. REEK. พ.ศ. 2479 ถึง พ.ศ. 2535ชิ้น (ITEM) ANDRE' H. REEK. หน้า [51]-[53]...
   BIA7.2/1ANDREAR KRONE. พ.ศ. 2479 ถึง พ.ศ. 2535ชิ้น (ITEM) ANDREAR KRONE. หน้า [54]-[56]...
   BIA7.2/1ANGELA M CLARK. พ.ศ. 2479 ถึง พ.ศ. 2535ชิ้น (ITEM) ANGELA M CLARK. หน้า [57]...
   BIA7.2/1ANIRUDDHA BHIKKHU. พ.ศ. 2479 ถึง พ.ศ. 2535ชิ้น (ITEM) ANIRUDDHA BHIKKHU. หน้า [58]-[59]...
   BIA7.2/1ANN STEELE. พ.ศ. 2479 ถึง พ.ศ. 2535ชิ้น (ITEM) ANN STEELE. หน้า [60]-[64]...
   BIA7.2/1ANNE MEWALD. พ.ศ. 2479 ถึง พ.ศ. 2535ชิ้น (ITEM) ANNE MEWALD. หน้า [65]-[67]...
   BIA7.2/1ARIYANANDA BHIKKHU. พ.ศ. 2479 ถึง พ.ศ. 2535ชิ้น (ITEM) ARIYANANDA BHIKKHU. หน้า [68]-[70]...