รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA7/1สำเนาจดหมายท่านพุทธทาสถึงบุคคลอื่น พ.ศ. 2509ชิ้น (ITEM) เสียวสวาด ผูก 8 - 10 [พ.ศ.2509]
- เล่ม 3 เสียวสวาดผูก 10 (52 หน้า) หน้า [1]-[52]

...
   BIA7/1สำเนาจดหมายท่านพุทธทาสถึงบุคคลอื่น พ.ศ. 2509ชิ้น (ITEM) เสียวสวาด ผูก 8 - 10 [พ.ศ.2509]
- เล่ม 3 เสียวสวาดผูก 10 (52 หน้า) หน้า [1]-[52]

...
   BIA7/1สำเนาจดหมายท่านพุทธทาสถึงบุคคลอื่น 27 มี.ค. 2474 ถึง 29 ส.ค. 2533แฟ้ม สำเนาจดหมายท่านพุทธทาสถึงบุคคลอื่น [27 มี.ค 2474 - 29 ส.ค. 2533] หน้า [1]-[121]...
   BIA7/1สำเนาจดหมายท่านพุทธทาสถึงบุคคลอื่น 27 มี.ค. 2474 ถึง 29 ส.ค. 2533ชิ้น (ITEM) สำเนาจดหมายท่านพุทธทาสถึงบุคคลอื่น [27 มี.ค 2474 - 29 ส.ค. 2533] หน้า [1]-[121]...