รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA6.3/52สิ่งที่เรายังสนใจกัน น้อยไปหน่อย พ.ศ. 0000ชิ้น (ITEM) สิ่งที่เรายังสนใจกัน น้อยไปหน่อย [ม.ท.] หน้า [1]-[24]...