รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA6.3/51คุณค่าของพุทธศาสนา พ.ศ. 0000ชิ้น (ITEM) คุณค่าของพุทธศาสนา [ม.ท.] หน้า [1]-[13]
หมายเหตุ มีบันทึกข้อความ "รวมไว้ทำ เรื่องธรรมะสำหรับคนเกลีย...