รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA6.3/46เรื่องการทำบุญสามแบบ พ.ศ. 2535ชิ้น (ITEM) ต้นฉบับตัวพิมพ์ [พ.ศ.2535]
- เรื่องการทำบุญสามแบบ หน้า [1]-[48]...
   BIA6.3/46เรื่องการกระทำที่ถูกต้องแก่ความเป็นมนุษย์ พ.ศ. 2535ชิ้น (ITEM) ต้นฉบับตัวพิมพ์ [พ.ศ.2535]
- เรื่องการกระทำที่ถูกต้องแก่ความเป็นมนุษย์ หน้า [49]-[120]
หมายเหตุ เอ...
   BIA6.3/46จดหมายจาก หจก. การพิมพ์พระนคร 2 มี.ค. 2535ชิ้น (ITEM) ต้นฉบับตัวพิมพ์ [พ.ศ.2535]
- จดหมายจาก หจก. การพิมพ์พระนคร ลงวันที่ 2 มี.ค.2535 จำนวน
1 ฉบับ หน้า ...