รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA6.3/30หนังสือภาพพุทธประวัติในหินสลัก 25 ธ.ค. 2508ชิ้น (ITEM) หนังสือภาพพุทธประวัติในหินสลัก [25 ธ.ค.2508] หน้า [1]-[52]...