รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA6.3/29หนังสืองานศพอุบาสก จูด เสือนิล พ.ศ. 2508ชิ้น (ITEM) หนังสืองานศพอุบาสก จูด เสือนิล [พ.ศ.2508] หน้า [1]-[17]...