รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA6.3/27พระธรรมเทศนา เนื่องในงานการกุศลทักษิณานุปทาอัษฐิ เจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ญาณวรเถระ) ณ พระอุโบสถวัดเทพศิรินทราวาส วันที่ 8 มิ.ย. 2501 8 มิ.ย. 2501ชิ้น (ITEM) พระธรรมเทศนา เนื่องในงานการกุศลทักษิณานุปทาอัษฐิ เจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ญาณวรเถระ) ณ พระอ...