รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA6.3/24สารบาญชุมนุมเรื่องยาว พ.ศ. 2500ชิ้น (ITEM) สารบาญชุมนุมเรื่องยาว [พ.ศ.2500] หน้า [1]-[7]...