รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA6.3/22ประมวลสารบาญ 8 เรื่อง พ.ศ. 2499 ถึง พ.ศ. 2501ชิ้น (ITEM) ประมวลสารบาญ 8 เรื่อง [พ.ศ.2499-2501] หน้า [1]-[101]...