รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA6.3/20นิทานสั้นๆ ของข้าพเจ้า พ.ศ. 2497 ถึง พ.ศ. 2500ชิ้น (ITEM) นิทานสั้นๆ ของข้าพเจ้า [พ.ศ.2497-2500] หน้า [1]-[24]...