รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA6.3/15คติธรรมของพุทธทาสจากเรื่องทุกขัปปนูทนกถา (พิมพ์เนื่องในงานรดน้ำ และสมโภชสมณศักดิ์ ถวายแด่ พระครู ชยาภิวัฒน์ (กลั่น ปิยทสฺสี) 24 มิ.ย. 2496ชิ้น (ITEM) คติธรรมพุทธทาส [24 มิ.ย.2496]
- 1. ต้นฉบับตัวพิมพ์ คติธรรมของพุทธทาสจากเรื่องทุกขัปปนูทนกถา (พิมพ์เ...
   BIA6.3/15หนังสือเรื่อง วิถีแห่งการเข้าถึงพุทธธรรม พ.ศ. 2494ชิ้น (ITEM) คติธรรมพุทธทาส [24 มิ.ย.2496]
- 3. หนังสือเรื่อง วิถีแห่งการเข้าถึงพุทธธรรม พ.ศ.2494 บนปกมีลายมือชื...
   BIA6.3/15บันทึกลายมือท่านพุทธทาส เกี่ยวกับวิธีการพิมพ์ ให้ดูเป็นรูป คติธรรม พ.ศ. 0000ชิ้น (ITEM) คติธรรมพุทธทาส [24 มิ.ย.2496]
- บันทึกลายมือท่านพุทธทาส เกี่ยวกับวิธีการพิมพ์ ให้ดูเป็นรูป คติธรรม ...
   BIA6.3/15หนังสือเรื่อง มรรคุเทสก์ ของวิญญาณ พ.ศ. 2494ชิ้น (ITEM) คติธรรมพุทธทาส [24 มิ.ย.2496]
- 4. หนังสือเรื่อง มรรคุเทสก์ของวิญญาณ พ.ศ.2494 บนปก มีลายมือชื่อ "อิ...
   BIA6.3/15หนังสือเรื่อง ชีวิตกับนิพพาน พ.ศ. 2494ชิ้น (ITEM) คติธรรมพุทธทาส [24 มิ.ย.2496]
- 5. หนังสือเรื่อง ชีวิตกับนิพพาน พ.ศ.2494 บนปก มีลายมือชื่อ "อินทปัญ...
   BIA6.3/15ซองกระดาษสีน้ำตาลจากร้านขายหนังสือ พ.ศ. 0000ชิ้น (ITEM) คติธรรมพุทธทาส [24 มิ.ย.2496]
- 6.ซองกระดาษสีน้ำตาลจากร้านขายหนังสือ จำนวน 1 ซอง
หน้า [201]-[202]...