รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA6.3/13ไตรสรณวคมนานุกรม หรือ ลำดับแห่งการเข้าถึงพระรัตนตรัย 16 ก.ย. 2495ชิ้น (ITEM) ไตรสรณคมนานุกรม หรือ ลำดับแห่งการเข้าถึงพระรัตนตรัย
[16 ก.ย.2495] หน้า [1]-[18]...