รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA6.3/9นิพพานกถา เรื่องความน่าอัศจรรย์บางประการของนิพพาน (แสดงเป็นธรรมเทศนา ในการกุศลสัตมวารที่ 15 หน้าศพท่านเจ้าพระคุณ สมเด็จพระวันรัต วัดมหาธาตุ วันอาทิตย์ ที่ 22 ส.ค. 2486) 22 ส.ค. 2486ชิ้น (ITEM) นิพพานกถา เรื่องความน่าอัศจรรย์บางประการของนิพพาน (แสดงเป็นธรรมเทศนา ในการกุศลสัตมวารที่ 15 หน้าศพท่...