รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA6.3/6พุทธประวัติ พ.ศ. 0000ชิ้น (ITEM) รวมเรื่อง เกี่ยวกับพุทธสาสนาประวัติ [พ.ศ.2482]
- พุทธประวัติ จำนวน 1 เล่ม (37 หน้า)...
   BIA6.3/6ไม่ระบุชื่อเรื่องบนปกแฟ้ม พ.ศ. 0000ชิ้น (ITEM) รวมเรื่อง เกี่ยวกับพุทธสาสนาประวัติ [พ.ศ.2482]
- สมุดจดปกอ่อน ไม่ระบุชื่อเรื่องบนปก จำนวน 1 เล่ม (3...
   BIA6.3/6ป้ายชื่อแฟ้มเดิม - "รวมเรื่อง เกี่ยวกับ พุทธสาสนาประวัติ" พ.ศ. 0000ชิ้น (ITEM) รวมเรื่อง เกี่ยวกับพุทธสาสนาประวติ [พ.ศ. 2482]
- ป้ายชื่อแฟ้มเดิม - "รวมเรื่อง เกี่ยวกับ พุทธสาสนาป...
   BIA6.3/6รวมเรื่อง เกี่ยวกับพุทธสาสนาประวัติ พ.ศ. 2482ชิ้น (ITEM) รวมเรื่อง เกี่ยวกับพุทธสาสนาประวัติ [พ.ศ.2482] หน้า [1]-[103] ...