รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA6.2/19เสียงชาวป่า อธิบายถึงธรรมชาติ 5 ก.ย. 2491ชิ้น (ITEM) โคลง กลอน จากผู้เขียนส่งมา [พ.ศ.2480-2523]
- เสียงชาวป่า อธิบายถึงธรรมชาติ [5 ก.ย.2491] หน้า [64]-[...
   BIA6.2/19สมุดเขียนกลอน ประจำ พ.ศ. 2490 ของ กี นานายน พ.ศ. 2490ชิ้น (ITEM) โคลง กลอน จากผู้เขียนส่งมา [พ.ศ.2480-2523]
- สมุดเขียนกลอน ประจำ พ.ศ.2490 ของ กี นานายน [พ.ศ.2490]
...
   BIA6.2/19โคลงนิทานธรรมบท โดย พระภิกษุ อ่วน ทองพรายวงค์. พ.ศ. 2480ชิ้น (ITEM) โคลง กลอน จากผู้เขียนส่งมา [พ.ศ.2480-2523]
- โคลงนิทานธรรมบท โดย พระภิกษุ อ่วน ทองพรายวงศ์ [พ.ศ.248...
   BIA6.2/19แหล่ศึกพระ โดยพระสุมน เพ็ชรบุราวาส ก.ค. 2480ชิ้น (ITEM) โคลง กลอน จากผู้เขียนส่งมา [พ.ศ.2480-2523]
- แหล่ศึกพระ โดยพระสุมน เพ็ชรบุราวาส [ก.คง2480] หน้า [7]...
   BIA6.2/19ปราเภทสุตฺต พ.ศ. 0000ชิ้น (ITEM) โคลง กลอน จากผู้เขียนส่งมา [พ.ศ.2480-2523]
- ปราเภทสุตฺต หน้า [23]-[24]...
   BIA6.2/19อัฏฐังคิดมรรค คำกลอน โดย ว.ธรรมวราภรณ์ พ.ศ. 0000ชิ้น (ITEM) โคลง กลอน จากผู้เขียนส่งมา [พ.ศ.2480-2523]
- อัฏฐังคิดมรรค คำกลอน โดย ว.ธรรมวราภรณ์ หน้า [25]-[33]...
   BIA6.2/19นักศาสนา วันนี้ ส.ค. 2480ชิ้น (ITEM) โคลง กลอน จากผู้เขียนส่งมา [พ.ศ.2480-2523]
- นักศาสนา วันนี้ [ส.ค.2480] หน้า [34]-[41]...
   BIA6.2/19มองย้อนหลัง! โดย "ไววิทยา" 15 มิ.ย. 2486ชิ้น (ITEM) โคลง กลอน จากผู้เขียนส่งมา [พ.ศ.2480-2523]
- มองย้อนหลัง! โดย "ไววิทยา" [15 มิ.ย.2486] หน้า [42]-[4...
   BIA6.2/19ธมฺโม ปุคฺคลโรจนํ พระธรรมเป็นเครื่องทำบุคคลให้รุ่งเรือง โดย "ไววิทยา" 5 ก.ค. 2486ชิ้น (ITEM) โคลง กลอน จากผู้เขียนส่งมา [พ.ศ.2480-2523]
- ธมฺโม ปุคฺคลโรจนํ พระธรรมเป็นเครื่องทำบุคคลให้รุ่งเรือ...
   BIA6.2/19รู้อะไร ก็ไม่สู้รู้วิชา รู้รักษาตัวรอด เป็นยอดดี และ ยุวชนของฉัน! โดย "ไววิทยา" 13 ก.ย. 2486ชิ้น (ITEM) โคลง กลอน จากผู้เขียนส่งมา [พ.ศ.2480-2523]
- รู้อะไร ก็ไม่สู้รู้วิชา รู้รักษาตัวรอด เป็นยอดดี โดย "...
   BIA6.2/19เที่ยวสวนโมกขพลาธรรม โดย สุวดิถ เนตรพุกกะนะ 20 ก.พ. 2487ชิ้น (ITEM) โคลง กลอน จากผู้เขียนส่งมา [พ.ศ.2480-2523]
- เที่ยวสวนโมกขพลาราม โดย สุวดิถ เนตรพุกกะนะ
[20 ก.พ.2...
   BIA6.2/19"เสียงชาวป่า" โดย กี นานายน 5 ก.ย. 2491ชิ้น (ITEM) โคลง กลอน จากผู้เขียนส่งมา [พ.ศ.2480-2523]
- "เสียงชาวป่า" โดย กี นานายน [5 ก.ย.2491] หน้า [56]-[57...
   BIA6.2/19"สวนธรรมชาติ" 7 ก.ย. 2491ชิ้น (ITEM) โคลง กลอน จากผู้เขียนส่งมา [พ.ศ.2480-2523]
- "สวนธรรมชาติ" โดย กี นานายน [7 ก.ย.2491] หน้า [58]-[59...
   BIA6.2/19"ชาวนา" โดย กี นานายน 15 ก.ย. 2491ชิ้น (ITEM) โคลง กลอน จากผู้เขียนส่งมา [พ.ศ.2480-2523]
- "ชาวนา" โดย กี นานายน [15 ก.ย.2491] หน้า [60]-[63]...
   BIA6.2/19"นิทานมงคลสุภาษิต" โดย "ไก่ป่า" ต.ค. 2491ชิ้น (ITEM) โคลง กลอน จากผู้เขียนส่งมา [พ.ศ.2480-2523]
- "นิทานมงคลสุภาษิต" โดย "ไก่ป่า" [ต.ค.2491] หน้า [66]-[...
   BIA6.2/19วิจารณ์เรื่อง ภูเขาแห่งวิถีพุทธธรรม 20 มิ.ย. 2492ชิ้น (ITEM) โคลง กลอน จากผู้เขียนส่งมา [พ.ศ.2480-2523]
- วิจารณ์เรื่อง ภูเขาแห่งวิถีพุทธธรรม [20 มิ.ย.2492]
ห...
   BIA6.2/19"วันมรณะ" โดย ส. คล้ายอุดม 18 ส.ค. 2493ชิ้น (ITEM) โคลง กลอน จากผู้เขียนส่งมา [พ.ศ.2480-2523]
- "วันมรณะ" โดย ส.คล้ายอุดม [18 ส.ค.2493] หน้า [74]-[76]...
   BIA6.2/19เกิด - เพื่อรู้ความจริง โดย อุ่นจิตต์ ติรัตนะ 24 มิ.ย. 2494ชิ้น (ITEM) โคลง กลอน จากผู้เขียนส่งมา [พ.ศ.2480-2523]
- เกิด - เพื่อรู้ความจริง โดย อุ่นจิตต์ ติรัตนะ [24 มิ.ย...
   BIA6.2/19แก้วดวงเดียว โดย "ส.สุทธวสี" 28 พ.ค. 2496ชิ้น (ITEM) โคลง กลอน จากผู้เขียนส่งมา [พ.ศ.2480-2523]
- แก้วดวงเดียว โดย "ส.สุทธวสี" [28 พ.ค.2496] หน้า [82]-[...
   BIA6.2/19ความดับทุกข์ โดย จำรูญ เจริญกุล 9 ส.ค. 2497ชิ้น (ITEM) โคลง กลอน จากผู้เขียนส่งมา [พ.ศ.2480-2523]
- ความดับทุกข์ โดย จำรูญ เจริญกุล [9 ส.ค.2497] หน้า [89]...
   BIA6.2/19เรื่องให้หายารักษาใบ้ โดย แก้ว สุวรรณศรี 20 ก.พ. 2499ชิ้น (ITEM) โคลง กลอน จากผู้เขียนส่งมา [พ.ศ.2480-2523]
- เรื่องให้หายารักษาใบ้ โดย แก้ว สุวรรณศรี [20 ก.พ.2499]...
   BIA6.2/19นิราศพระธาตุ...ไชยา โดย ปราณี พุ่มชูศรี 28 ส.ค. 2499ชิ้น (ITEM) โคลง กลอน จากผู้เขียนส่งมา [พ.ศ.2480-2523]
- นิราศพระธาตุ...ไชยา โดย ปราณี พุ่มชูศรี [28 ส.ค.2499]...
   BIA6.2/19"รสพระธรรมล้ำเลิศประเสริฐนัก..." และ "ถ้าอยากถอนตัวตนให้พ้นโลก..." 2 มิ.ย. 2500 ถึง 15 มิ.ย. 2500ชิ้น (ITEM) โคลง กลอน จากผู้เขียนส่งมา [พ.ศ.2480-2523]
- "รสพระธรรมล้ำเลิศประเสริฐนัก..." และ "ถ้าอยากถอนตัวตนใ...
   BIA6.2/19"เปรียบตัวเราเหมือนดักแด้เปนแน่แล้ว..." 26 มิ.ย. 2500ชิ้น (ITEM) โคลง กลอน จากผู้เขียนส่งมา [พ.ศ.2480-2523]
- "เปรียบตัวเราเหมือนดักแด้เปนแน่แล้ว..." [26 มิ.ย.2500]...
   BIA6.2/19ว่าจะเกิดมีความหมายขึ้น เมื่อพ้น ๒๕๐๐ (พระศรีเมือง เนาวประสิทธิ์ คัดส่งมาให้ ว่าแต่งสมัยอยุธยา) 19 ธ.ค. 2512ชิ้น (ITEM) โคลง กลอน จากผู้เขียนส่งมา [พ.ศ.2480-2523]
- ว่าจะเกิดมีความหมายขึ้น เมื่อพ้น ๒๕๐๐ (พระศรีเมือง เนา...
   BIA6.2/19ผจญมาร โดย ฉ.ช. 7 ธ.ค. 2512ชิ้น (ITEM) โคลง กลอน จากผู้เขียนส่งมา [พ.ศ.2480-2523]
- ผจญมาร โดย ฉ.ช. [7 ธ.ค.2512] หน้า [102]-[103]...
   BIA6.2/19กลอนชาวบ้าน ชี้คติธรรม ของภาคใต้ ใช้เป็นเพลงกล่อมลูก 27 มี.ค. 2514ชิ้น (ITEM) โคลง กลอน จากผู้เขียนส่งมา [พ.ศ.2480-2523]
- กลอนชาวบ้าน ชี้คติธรรม ของภาคใต้ ใช้เป็นเพลงกล่อมลูก
...
   BIA6.2/19ส.ค.ส. 2523 โดย "พระป่า" พ.ศ. 2523ชิ้น (ITEM) โคลง กลอน จากผู้เขียนส่งมา [พ.ศ.2480-2523]
- ส.ค.ส. 2523 โดย "พระป่า" [พ.ศ.2523] หน้า [106]...
   BIA6.2/19คิมหันต์ร้อนจริงหรือ? โดย ส. นิสภา พ.ศ. 0000ชิ้น (ITEM) โคลง กลอน จากผู้เขียนส่งมา [พ.ศ.2480-2523]
- คิมหันต์ร้อนจริงหรือ? โดย ส. นิสภา หน้า [107]-[108] ...
   BIA6.2/19เคราะห์ดี กับความสุข โดย หยาดฝน พ.ศ. 0000ชิ้น (ITEM) โคลง กลอน จากผู้เขียนส่งมา [พ.ศ.2480-2523]
- เคราะห์ดี กับความสุข โดย หยาดฝน หน้า [109] ...
   BIA6.2/19"สติคือ กำแพงแก้ว แนวที่มั่น............." พ.ศ. 0000ชิ้น (ITEM) โคลง กลอน จากผู้เขียนส่งมา [พ.ศ.2480-2523]
- "สติคือ กำแพงแก้ว แนวที่มั่น............." หน้า [110]-...
   BIA6.2/19เสือเน่า พ.ศ. 0000ชิ้น (ITEM) โคลง กลอน จากผู้เขียนส่งมา [พ.ศ.2480-2523]
- เสือเน่า หน้า [112]-[114]...
   BIA6.2/19ทำนายฝันท้าวปัถเวนท์ (เรื่องนี้ มีผู้ประพันธ์เป็นกลอนบ้านมานานแล้วไม่ทราบนาม นายคลื่น เพ็ชรรัตน์ นราธิวาส นักจำผู้หนึ่ง เขียนส่งมาตามความทรงจำ) พ.ศ. 0000ชิ้น (ITEM) โคลง กลอน จากผู้เขียนส่งมา [พ.ศ.2480-2523]
- ทำนายฝันท้าวปัถเวนท์ (เรื่องนี้ มีผู้ประพันธ์เป็นกลอนบ...
   BIA6.2/19คติธรรมคำโคลง โดย "หยาดฝน" พ.ศ. 0000ชิ้น (ITEM) โคลง กลอน จากผู้เขียนส่งมา [พ.ศ.2480-2523]
- คติธรรมคำโคลง โดย "หยาดฝน" หน้า [124]-[125]...
   BIA6.2/19คุณวุฒิของพระโสดาบัน โดย เกสโรทัย พ.ศ. 0000ชิ้น (ITEM) โคลง กลอน จากผู้เขียนส่งมา [พ.ศ.2480-2523]
- คุณวุฒิของพระโสดาบัน โดย เกสโรทัย หน้า [126]-[128]...
   BIA6.2/19สิ่งที่ติดตนไป (จากนิราศปัตตานี ของ แอบ แสงมณี ยะลา) และ คำพาล ของ แอบ แสงมณี ยะลา พ.ศ. 0000ชิ้น (ITEM) โคลง กลอน จากผู้เขียนส่งมา [พ.ศ.2480-2523]
- สิ่งที่ติดตนไป (จากนิราศปัตตานี ของ แอบ แสงมณี ยะลา) แ...
   BIA6.2/19โคลงคติ โดย ก. รักเขียน พ.ศ. 0000ชิ้น (ITEM) โคลง กลอน จากผู้เขียนส่งมา [พ.ศ.2480-2523]
- โคลงคติ โดย ก. รักเขียน หน้า [130]...
   BIA6.2/19ธรรมะ จาก ฟองคลื่น โดยอุบาสิกา สุมนา เรืองเดช พ.ศ. 0000ชิ้น (ITEM) โคลง กลอน จากผู้เขียนส่งมา [พ.ศ.2480-2523]
- ธรรมะ จาก ฟองคลื่น โดยอุบาสิกา สุมนา เรืองเดช
หน้า [1...
   BIA6.2/19นิทานสุภาษิต (อินทรวิเชียรฉันท์) โดย "มนู ทีปวาสี" พ.ศ. 0000ชิ้น (ITEM) โคลง กลอน จากผู้เขียนส่งมา [พ.ศ.2480-2523]
- นิทานสุภาษิต (อินทรวิเชียรฉันท์) โดย "มนู ทีปวาสี"
ห...
   BIA6.2/19น้ำจืด-น้ำใจ โดย เกสโรทัย พ.ศ. 0000ชิ้น (ITEM) โคลง กลอน จากผู้เขียนส่งมา [พ.ศ.2480-2523]
- น้ำจืด-น้ำใจ โดย เกสโรทัย หน้า [139]-[140]...
   BIA6.2/19บอกวัตร โดย ภิกขุ ปัญญาวีระ พ.ศ. 0000ชิ้น (ITEM) โคลง กลอน จากผู้เขียนส่งมา [พ.ศ.2480-2523]
- บอกวัตร โดย ภิกขุ ปัญญาวีระ หน้า [141]-[144]...
   BIA6.2/19ภารสุตตคาถา ภัทเทวรัตตคาถา โดย ภิกขุ ปัญญาชีวะ พ.ศ. 0000ชิ้น (ITEM) โคลง กลอน จากผู้เขียนส่งมา [พ.ศ.2480-2523]
- ภารสุตตคาถา ภัทเทวรัตตคาถา โดย ภิกขุ ปัญญาชีวะ
หน้า ...
   BIA6.2/19พรวันเกิด โดย อ.ร.ณ. พ.ศ. 0000ชิ้น (ITEM) โคลง กลอน จากผู้เขียนส่งมา [พ.ศ.2480-2523]
- พรวันเกิด โดย อ.ร.ณ. หน้า [147]...
   BIA6.2/19พุทธภาษิต โดย อภิวณฺณา พ.ศ. 0000ชิ้น (ITEM) โคลง กลอน จากผู้เขียนส่งมา [พ.ศ.2480-2523]
- พุทธภาษิต โดย อภิวณฺณา หน้า [148]-[151]...
   BIA6.2/19ผู้ดับไม่เหลือ พ.ศ. 0000ชิ้น (ITEM) โคลง กลอน จากผู้เขียนส่งมา [พ.ศ.2480-2523]
- ผู้ดับไม่เหลือ หน้า [152]...
   BIA6.2/19รำพึงโลก พ.ศ. 0000ชิ้น (ITEM) โคลง กลอน จากผู้เขียนส่งมา [พ.ศ.2480-2523]
- รำพึงโลก หน้า [153]...
   BIA6.2/19สวนโมกข์ วิจารณ์ โดย ป. จันทแสงสว่าง พ.ศ. 0000ชิ้น (ITEM) โคลง กลอน จากผู้เขียนส่งมา [พ.ศ.2480-2523]
- สวนโมกข์ วิจารณ์ โดย ป.จันทแสงสว่าง หน้า [154]...
   BIA6.2/19สังขารไม่เที่ยง แต่ใจเที่ยง โดย กิจจสาโร ภิกขุ พ.ศ. 0000ชิ้น (ITEM) โคลง กลอน จากผู้เขียนส่งมา [พ.ศ.2480-2523]
- สังขารไม่เที่ยง แต่ใจเที่ยง โดย กิจจสาโร ภิกขุ หน้า [1...
   BIA6.2/19อาสาฬหะรำลึก ของ เขมรินทร์ ป. (ในคอลัมน์ "สายธารธรรม" สารครูปริยัติ วัดประยูรวงศาวาส พ.ศ. 0000ชิ้น (ITEM) โคลง กลอน จากผู้เขียนส่งมา [พ.ศ.2480-2523]
- อาสาฬหะรำลึก ของ เขมรินทร์ ป.(ในคอลัมน์ "สายธารธรรม" ส...
   BIA6.2/19อริยสัจสี่ (คัดลอก จาก นิราศอินเดีย ของพระราชรัตนกวี) พ.ศ. 0000ชิ้น (ITEM) โคลง กลอน จากผู้เขียนส่งมา [พ.ศ.2480-2523]
- อริยสัจสี่ (คัดลอก จากนิราศอินเดีย ของพระราชรัตนกวี)
...
   BIA6.2/19พระพุทธศาสนา...(จากเรื่อง "ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมระหว่างไทย - อินเดีย" โดย พระมหาเดือน วนฺทสิริ) พ.ศ. 0000ชิ้น (ITEM) โคลง กลอน จากผู้เขียนส่งมา [พ.ศ.2480-2523]
- พระพุทธศาสนา...(จากเรื่อง "ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมระหว...
   BIA6.2/19"กล่าวถึงมณีฤๅษีนกเค็ด..." พ.ศ. 0000ชิ้น (ITEM) โคลง กลอน จากผู้เขียนส่งมา [พ.ศ.2480-2523]
- "กล่าวถึงมณีฤาษีนกเค็ด..." หน้า [159]-[160]...
   BIA6.2/19"เข้าอาศัยในสวนโมกข์หายโศกเศร้า..." พ.ศ. 0000ชิ้น (ITEM) โคลง กลอน จากผู้เขียนส่งมา [พ.ศ.2480-2523]
- "เข้าอาศัยในสวนโมกข์หายโศกเศร้า..." หน้า [161]
...
   BIA6.2/19นมัสการกราบถวายเจ้าคุณอาจารย์เซ็นเซอร์ พ.ศ. 0000ชิ้น (ITEM) โคลง กลอน จากผู้เขียนส่งมา [พ.ศ.2480-2523]
- นมัสการกราบถวายเจ้าคุณอาจารย์เซ็นเซอร์ หน้า [162]...
   BIA6.2/19"ยี่สิบเจ็ดพฤษภา วันมหาสิริศรี ..." พ.ศ. 0000ชิ้น (ITEM) โคลง กลอน จากผู้เขียนส่งมา [พ.ศ.2480-2523]
- "ยี่สิบเจ็ดพฤษภา วันมหาสิริศรี ..." หน้า [163]...
   BIA6.2/19"สักรวา ส่ง ส.ค.ส. ..." พ.ศ. 0000ชิ้น (ITEM) โคลง กลอน จากผู้เขียนส่งมา [พ.ศ.2480-2523]
- "สักรวา ส่ง ส.ค.ส. ..." หน้า [164]-[167]...
   BIA6.2/19"มหากรุณิกภาพ แห่งสุญญตา" โดย อุ่น ติรัตนะ พ.ศ. 0000ชิ้น (ITEM) โคลง กลอน จากผู้เขียนส่งมา [พ.ศ.2480-2523]
- "มหากรุณิกภาพ แห่งสุญญตา" โดย อุ่น ติรัตนะ หน้า [168]-...