รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA6.2/12โพธิสัตว์ หนังสือพิมพ์สำหรับยุวชน และยุวชน และยุวดี พ.ศ. 2497ชิ้น (ITEM) ต้นฉบับหนังสือพิมพ์พุทธสาสนา ปีที่ 21,22 [พ.ศ.2496-2497]
- หนังสือ เรื่อง โพธิสัตว์ หนังสือพิมพ์สำห...
   BIA6.2/12ต้นฉบับหนังสือพิมพ์พุทธสาสนา ปีที่ 21 พ.ศ. 2496ชิ้น (ITEM) ต้นฉบับหนังสือพิมพ์พุทธสาสนา ปีที่ 21,22 [พ.ศ.2496-2497]
- ต้นฉบับหนังสือพิมพ์พุทธสาสนา ปีที่ 21 [พ...