รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA6.1/21๓๗ค. อะไรคืออะไร ? พ.ศ. 2526แฟ้ม ๓๗ค. อะไรคืออะไร ? [พ.ศ.2526]...
   BIA6.1/21๓๗ค. อะไรคืออะไร ? พ.ศ. 2526ชิ้น (ITEM) ๓๗ค. อะไรคืออะไร ? [พ.ศ.2526] หน้า [1]-[110]...