รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA6.1/20๑๓. วิสาขบูชาเทศนา เล่ม ๑ พ.ศ. 2525แฟ้ม ๑๓. วิสาขบูชาเทศนา เล่ม ๑ [พ.ศ.2525]...
   BIA6.1/20๑๓. วิสาขบูชาเทศนา เล่ม ๑ พ.ศ. 2525ชิ้น (ITEM) ๑๓. วิสาขบุชาเทศนา เล่ม ๑ [พ.ศ.2525] หน้า [1]-[15]...