รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA6.1/19๑๒ก. ไกวัลธรรม พ.ศ. 2523แฟ้ม ๑๒ก. ไกวัลธรรม [พ.ศ.2523]...
   BIA6.1/19๑๒ก. ไกวัลธรรม พ.ศ. 2523ชิ้น (ITEM) ๑๒ก. ไกวัลธรรม [พ.ศ.2523] หน้า [1]-[142]...