รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA6.1/16ธรรมสัจจสงเคราะห์ พ.ศ. 2521แฟ้ม ๑๘ช. ธรรมสัจจสงเคราะห์ [พ.ศ.2521]...
   BIA6.1/16ธรรมสัจจสงเคราะห์ พ.ศ. 2521ชิ้น (ITEM) ๑๘ช. ธรรมสัจจสงเคราะห์ [พ.ศ.2521] หน้า [1]-[160]...