รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA6.1/15๑๘ก. การกลับมาแห่งศีลธรรม พ.ศ. 2521แฟ้ม ๑๘ก. การกลับมาแห่งศีลธรรม [พ.ศ.2521]...
   BIA6.1/15๑๘ก. การกลับมาแห่งศีลธรรม พ.ศ. 2521ชิ้น (ITEM) ๑๘ก. การกลับมาแห่งศีลธรรม [พ.ศ.2521] หน้า [1]-[599]...