รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA6.1/11๒๐ก. อานาปานสติภาวนา พ.ศ. 2518แฟ้ม ๒๐ก. อานาปานสติภาวนา [พ.ศ.2518]
หมายเหตุ เป็นต้นฉบับคำบรรยายในพรรษา เริ่มแต่ 13 ส.ค. 2502...
   BIA6.1/11๒๐ก. อานาปานสติภาวนา พ.ศ. 2518ชิ้น (ITEM) ๒๐ก. อานาปานสติภาวนา [พ.ศ.2518] หน้า [1]-[387] ประกอบด้วย
ต้นฉบับคำบรรยายในพรรษา เริ่มแต่ 13 ส.ค. 2...