รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA6.1/6พุทธิกจริยธรรม พ.ศ. 2516แฟ้ม ๑๘. พุทธิกจริยธรรม [พ.ศ.2516]...
   BIA6.1/6พุทธิก จริยธรรม พ.ศ. 2516ชิ้น (ITEM) พุทธิก จริยธรรม [พ.ศ.2516] [1]-[16]...