รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA6.1/5สันทัสเสตัพพธรรม พ.ศ. 2516แฟ้ม ๑๓. สันทัสเสตัพพธรรม [พ.ศ.2516]...
   BIA6.1/5สันทัสเสตัพพธรรม พ.ศ. 2516ชิ้น (ITEM) ๑๓. สันทัสเสตัพพธรรม [พ.ศ.2516] หน้า [1]-[5]...