รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA5.4/4คำนำหนังสือทั่วไป พ.ศ. 2499 ถึง พ.ศ. 2534ชิ้น (ITEM) คำนำหนังสือทั่วไป [ พ.ศ. 2499 - 2534 ] หน้า [1]-[105]...