รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA5.4/2คำอวยพรปีใหม่ และวันเกิด พ.ศ. 2482 ถึง พ.ศ. 2513ชิ้น (ITEM) คำอวยพรปีใหม่ และวันเกิด [ พ.ศ. 2482 - 2513 ] หน้า[1]-[13]...