รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA5.3/34ตัวอักษร "ยันต์" พ.ศ. 0000แฟ้ม ตัวอักษร "ยันต์" [ม.ท.]
หมายเหตุ ประกอบด้วย ภาพตัวอักษร "ยันต์" จำนวน 5 ภาพ
บันทึกคำอธิบา...
   BIA5.3/34ตัวอักษร "ยันต์" พ.ศ. 0000ชิ้น (ITEM) ตัวอักษร \"ยันต์\" [ม.ท.]
ประกอบด้วย ภาพตัวอักษร \"ยันต์\" จำนวน 5 ภาพ
บันทึกคำอธิบายภาษาจีน - อ...