รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA5.3/31ME AND MINE. แปลโดย GEOFFREY DEGRAFF พ.ศ. 0000ชิ้น (ITEM) ME AND MINE. แปลโดย GEOFFREY DEGRAFF [ม.ท.] หน้า [1]-[52]...