รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA5.3/27ON SUCHNESS แปลโดย JACK KORNFIELD พ.ศ. 0000ชิ้น (ITEM) ON SUCHNESS แปลโดย JACK KORNFIELD [ ม.ท. ]
หมายเหตุ บันทึกลายมือในสมุดจดปกอ่อน จำนวน 1 เล่ม ...