รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA5.3/24THE WORDS OF REJOICING. แปลโดย Ven. Suddhinand Pannaruddho พ.ศ. 2529ชิ้น (ITEM) THE WORDS OF REJOICING. แปลโดย Ven. Suddhinand Pannaruddho [พ.ศ.2529] หน้า [1]-[7] ...