รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA5.3/21DEMOCRATIC SOCIALISM แปลโดย DONALD K. SWEARER พ.ศ. 2528ชิ้น (ITEM) DEMOCRATIC SOCIALISM แปลโดย DONALD K. SWEARER [พ.ศ.2528] หน้า [1]-[36]...