รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA5.3/19THE STORY OF THE RABBIT–HORN AND THE TURTOISE–WHISKERS. "A BUDDHIST PICTURE RIDDLE" พ.ศ. 2522ชิ้น (ITEM) THE STORY OF THE RABBIT -HORN AND THE TURTOISE - WHISKERS. \"A BUDDHIST PICTURE RIDDLE\" [พ.ศ.2522]...