รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA5.3/18WHAT IS RELIGION? Trans by SUNY RAM-INDRA edited by SANTIKARO BHIKKHU พ.ศ. 2521ชิ้น (ITEM) WHAT IS RELIGION? Trans by SUNY RAM-INDRA edited by SANTIKARO BHIKKHU [พ.ศ.2521] ...
   BIA5.3/18WHAT IS RELIGION? Trans by SUNY RAM-INDRA edited by SANTIKARO BHIKKHU พ.ศ. 2521ชิ้น (ITEM) WHAT IS RELIGION? Trans by SUNY RAM-INDRA edited by SANTIKARO BHIKKHU [พ.ศ.2521] หน้า [1]-[29] ...
   BIA5.3/18WHAT IS RELIGION? Trans by SUNY RAM-INDRA edited by SANTIKARO BHIKKHU พ.ศ. 2521ชิ้น (ITEM) WHAT IS RELIGION? Trans by SUNY RAM-INDRA edited by SANTIKARO BHIKKHU [ พ.ศ. 2521 ] หน้า [1]-[29]...