รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA5.3/15TEACHING DHAMMA BY PICTURES.แปลโดย SULAK SIVARAKSA, DONALD SWEETBAUM AND KHANTIPALO BHIKKHU พ.ศ. 2511ชิ้น (ITEM) TEACHING DHAMMA BY PICTURES.แปลโดย SULAK SIVARAKSA, DONALD SWEETBAUM AND KHANTIPALO BHIKKHU [ พ.ศ....