รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA5.3/14NO.1 CHRISTIANITY AND BUDDHISM SINCLAIRE THOMPSON MEMORIAL LECTURE FIFTH SERIES พ.ศ. 2510ชิ้น (ITEM) BUDDHITIC MUTUAL UNDERSTANDING AMONG RELIGIONS SERIES [ พ.ศ. 2510 - 2512 ]
- NO.1 CHRISTIANITY ...
   BIA5.3/14NO.5 NO RELIGION แปลโดย BHIKKHU PUNNO พ.ศ. 2510ชิ้น (ITEM) BUDDHITIC MUTUAL UNDERSTANDING AMONG RELIGIONS SERIES [ พ.ศ. 2510 - 2512 ]
- NO.5 NO RELIGION...
   BIA5.3/14NO.6 DHAMMA - THE WORLD SAVIOUR. (FIRST PUBLICATION OF THE SERIES IN COMMEMORATION OF THE END OF THE FASTING พ.ศ. 2510 ถึง พ.ศ. 2512ชิ้น (ITEM) BUDDHITIC MUTUAL UNDERSTANDING AMONG RELIGIONS SERIES [ พ.ศ. 2510 - 2512 ]
- NO.6 DHAMMA - THE W...
   BIA5.3/14NO.7 BUDDHA DHAMMA FOR STUDENTS แปลโดย ARIYANANDA BHIKKHU พ.ศ. 2511ชิ้น (ITEM) BUDDHITIC MUTUAL UNDERSTANDING AMONG RELIGIONS SERIES [ พ.ศ. 2510 - 2512 ]
- NO.7 BUDDHA DHAMMA ...
   BIA5.3/14BUDDHISTIC MUTUAL UNDERSTANDING AMONG RELIGIONS SERIES พ.ศ. 2510 ถึง พ.ศ. 2512ชิ้น (ITEM) BUDDHITIC MUTUAL UNDERSTANDING AMONG RELIGIONS SERIES [ พ.ศ. 2510 - 2512 ] หน้า [1]-[2]...