รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA5.3/13จดหมาย นางเกษร เสมียนเพชร 23 พ.ย. 2510ชิ้น (ITEM) THE WHEEL OF LIFE แปลโดย พระอริยะนันทะ [พ.ศ.2510]
- จดหมาย นางเกษร เสมียนเพชร ลงวันที่ 23 พ.ย.2510...
   BIA5.3/13จดหมาย พระอริยะนันทะ 1 ม.ค. 2511ชิ้น (ITEM) THE WHEEL OF LIFE แปลโดย พระอริยนันทะ [พ.ศ.2510]
- จดหมาย พระอริยะนันทะ ลงวันที่ 1 ม.ค. 2511 จำนวน ...
   BIA5.3/13THE WHEEL OF LIFE แปลโดย พระอริยนันทะ พ.ศ. 2510 ถึง พ.ศ. 2511ชิ้น (ITEM) THE WHEEL OF LIFE แปลโดย พระอริยนันทะ [พ.ศ.2510] หน้า [6]-[19]...